Łowisko "Elektrownia"

Zobacz szczegóły na stronie Gospodarstwo Rybackie Ruda Różaniecka >


Regulamin połowu ryb na łowisku „Elektrownia” w Rudzie Różanieckiej

Sezon wędkarski rozpoczyna się 27.04.2019r.

 1. Wędkowanie odbywa się wyłącznie z brzegu, zakazuje się:

  • używania środków pływających w postaci pontonów,

  • dozwolone są tylko modele zdalnie sterowane z brzegu.

 2. Wędkowanie jedynie w wyznaczonych godzinach: 500 - 20 00. - opłata za 2 wędki 30 zł, możliwość zabrania 2 sztuk ryb, bez ograniczeń: karaś, płoć, okoń.

 3. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna, orzechy), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska.

 4. Dopuszcza się możliwość połowu ryb drapieżnych na „żywca” pozyskanego jedynie z łowiska „Elektrownia” w Rudzie Różanieckiej.

 5. Wszystkie złowione ryby spokojnego żeru (karp, amur biały) powyżej 5 kg należy w jak najlepszej kondycji wypuścić do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

 6. Osoby, które wykupią zezwolenie, podczas wędkowania mogą robić zdjęcia złowionym rybom. Jednocześnie godzą się z faktem udostępnienia tych zdjęć w pierwszej kolejności gospodarzom łowiska, jeszcze przed publicznym ich okazaniem.

 7. Osoby niepełnoletnie mogą wędkować tylko pod nadzorem swojego opiekuna.

 8. W przypadku burzy należy niezwłocznie złożyć wędki i opuścić teren łowiska. Osoby pozostające podczas burzy na terenie łowiska czynią to na własną odpowiedzialność.

 9. Bezwzględnie na łowisku zabrania się:

  • spożywania alkoholu. Osoby pod wpływem alkoholu mogą zostać poproszone o opuszczenia łowiska,

  • głośnego zachowania,

  • zaśmiecania linii brzegowej zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody,

  • wyrzucania węgli z grillów w niewyznaczonych miejscach,

  • rozpalania ognisk i grillów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

  • kąpieli w łowisku,

  • wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów.

 10. Samochody i inne pojazdy należy pozostawić na parkingu w miejscu wyznaczonym.

 11. Zajmowanie stanowiska do wędkowania i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

 12. Każdy wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania

 13. W przypadku podejrzenia kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej jednak niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży będzie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

 14. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione na łowisku mienie.

 15. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

 16. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

 17. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Dębowy Dwór

woj. podkarpackie

37-613 Ruda Różaniecka

TELEFON +48 16 631 38 15

TELEFON +48 661 05 39 11

Jak dojechać?